Ingen varer i indkøbskurven

DGI Håndbold Camp Instruktør

Dette hæfte klæder dig på som instruktør på en DGI Hånd-boldcamp.
Materialet er bygget op med en række temaer under fire
overskrifter:
• Trænerroller
• Værdier og budskaber
• Den gode træning
• Individuel spillerudvikling

Materialet er bygget op omkring DGI’s grundværdier og er tilrettelagt således, at deltagerne får et fundament af fær-digheder som ”ungtræner” OG samtidig får mulighed for at udvikle egne individuelle håndboldfærdigheder.
Hvert afsnit er opbygget af en ensartet rækkefølge, hvorpå materialet bliver præsenteret med en tematisering; teore-tisk grundlag og værktøj, formalet med afsnittet, praktisk opgave og en refleksion i plenum.
Omfanget af undervisningen i de enkelte temaer varierer efter muligheder, behov og deltagergruppens forudsætnin-ger og kompetencer. Men der er lagt op til, at deltagerne skal spille en meget aktiv rolle undervejs.

I forhold til spillerudviklingen, så er formålet at give spillerne individuel træning og feedback indenfor to omr

Pris: kr 199,00

  Tilføj denne vare til din indkøbskurv